Peta gimnazija

Učenici II-4 odjeljenja

Odjeljenje II-4

 

  1. Afaneh Nidal
  2. Aksalić Amina
  3. Bećirbašić Irma
  4. Bećirović Edin
  5. Bejtović Bakir
  6. Beze Neo
  7. Biber Adnan
  8. Čavkušić Hena
  9. Demir Amsal
10. Drnda Harun
11. Dudo Ena
12. Glavinka Marina
13. Hamzić Belma
14. Huseinćehajić Esma
15. Kuduzović Adna
16. Kuduzović Sara
17. Mirvić Amila
18. Omerović Amar
19. Rokvić Neven
20. Šarić Anel
21. Šehović Ajdin
22. Šerak Helena
23. Talović Omar
24. Turković Zejneb
25. Vuk Harun
26. Zimić Hazim
27. Zlatar Ali
28. Salhab Sahar

Voditelj odjeljenja:
Tokalija Deniza, prof. Hemije

Konsultacije sa roditeljima učenika:
............................

Materijale iz svih predmeta za online sedmicu možete preuzeti ovdje.