Javne nabavke & konkursi


Odluka o poništenju postupka javne nabavke usluga distribucije električne energije za potrebe JU Pete gimnazije


Preuzmite odluku

Oglas


Oglas


Oglas


Poziv


Preuzmite poziv za dostavu ponuda u PDF formatu.

Poziv


Preuzmite poziv za dostavu ponuda u PDF formatu.

tenderska dokumentacija


Preuzmite tendersku dokumentaciju u PDF formatu.

tenderska dokumentacija


Preuzmite tendersku dokumentaciju u PDF formatu.

Poziv za dostavu ponuda


Preuzmite poziv za dostavu ponuda u PDF formatu.

Zahtjev za dostavu ponuda


Preuzmite zahtjev za dostavu ponudau PDF formatu.

Poziv za dostavu ponuda (štampanje godišnjaka i školskog lista)


Preuzmite poziv za dostavu ponuda u PDF formatu.

Poziv za dostavu ponuda, hotelskog smještaja


Zahtjev za dostavu ponuda


Preuzmite zahtjev za dostavu ponuda u PDF formatu.

Zahtjev za dostavu ponuda


Preuzmite zahtjev za dostavu ponuda u PDF formatu.

Zahtjev za dostavu ponuda


Preuzmite zahtjev za dostavu ponuda u PDF formatu.

Zahtjev za dostavu ponuda


Preuzmite zahtjev za dostavu ponuda u PDF formatu.

Budžet i plan javnih nabavki


Kupoprodajni ugovor


Preuzmite Ugovor u PDF formatu.

Zapisnik sa trećeg sastanka komisije za utvrđivanje prijedloga za izbor zaposlenika ( njemački jezik )


Ugovor o nabavci kompjuterskog materijala


Ugovor o osiguranju zaposlenika, učenika i imovine.


Ugovor o nabavci sezonskih ski karti


Preuzmite Ugovor o nabavci sezonskih ski karti u PDF formatu.

Ugovor o nabavci tonera


Preuzmite ugovor o nabavci tonera u PDF formatu.

Ugovor o nabavci bibliotekarskih i školskih knjiga


Podpisan ugovor za nabavku laboratorijskog materijala


Zahtjev za dostavu ponude nabavke laboratorijskog materijala


Preuzmite Zahtjev za dostavu ponude u PDF formatu.

Ugovor o nabavci opreme za učionice


Preuzmite Ugovor o nabavci opreme za učionice u PDF formatu.

Zahtjev za dostavu ponude u vezi nabavke tonera


Preuzmite Zahtjev za dostavu ponude u PDF formatu.

Ugovor o nabavci sredstava za čiscenje


Preuzmite Ugovor o nabavci sredstava za čiscenje u PDF formatu.

Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala


Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga objavljivanja tendera i oglasa


Ugovor za nabavku materijala za popravku i održavanje opreme


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga stručnog usavršavanja


Poziv za dostavu ponuda za nabavku usluga strucnog usavrsavanja


Ugovor o nabavci sitnog inventara za nastavu sporta


Poziv za dostavu ponuda za nabavku mjesečnog časopisa


Poziv za dostavu ponuda


Preuzmite Poziv za dostavu ponuda u PDF formatu.

Ugovor o nabavci hrane i prehrambenog materijal


Ugovor o nabavci usluga štampanja godišnjaka i školskog lista


Ugovor o nabavci hotelskog smještaja


Ugovor za nabavku kompjuterske opreme


Poziv za dostavu ponude za usluge reprezentacije


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za za hotelske usluge


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku hrane i prehrambenog materijala


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampanja godišnjaka i školskog časopisa


Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku kompjuterske opreme


Poziv za dostavu ponuda


Izmjene Plana nabavki za 2016. godinu


Dokument Izmjene Plana nabavki za 2016. godinu u PDF formatu.

Poziv za dostavu ponude


Odluka o poništenju postupka javne nabavke


Nabavka užina za socijalno ugrožene učenike


Nabavka đačkih ulaznica za pozorišne predstave


Izvedbeni plan i program za realizaciju đačke ekskurzije u školskoj 2015./2016. godini.


Izvedbeni plan i program u PDF formatu.
Poziv za dostavu ponuda


Poziv za dostavu ponuda u PDF formatu.
Konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta


Zahtjev za dostavu ponude


Poziv za dostavu ponuda


Poziv za dostavu ponuda u PDF formatu.
Ugovor o nabavci usluga popravka i nabavci punjača baterija za mašinu za čišćenje podova Karacher


Ugovor o isporuci i ugradnji sistema za dojavu požara - vatrodojava


Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta


Odluka o poništenju dijela javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta


Nastava u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo neće biti realizirana dana 24.12.2015. godine.
SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo upućen je neuobičajeno veliki broj poziva građana, koji u svojstvu roditelja učenika osnovnih i srednjih škola traže da ministar obustavi nastavu u školama na području Kantona Sarajevo.

Podsjećamo da je važećim zakonima iz oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja propisano da se odgojno-obrazovni rad smije prekidati samo u slučaju elementarne nepogode, epidemije ili sličnih opravdanih razloga.

Prema informacijama Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša proglašena je epizoda pripravnosti, koja zahtijeva poduzimanje mjera propisanih Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka u Kantonu Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 03/14).

Iako trenutne vrijednosti parametara, značajnih za utvrđivanje stepena zagađenost zraka nisu povećane na nivo koji zahtijeva mjere iz treće epizode (epizoda uzbune) u koje spada i mogućnost obustave nastave, Ministarstvo za obrazovanje, obrazovanje, nauku i mlade je odlučilo da nastava u osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo neće biti realizirana dana 24.12.2015. godine.

Razlog za obustavu je podatak da je povećana zagađenost zraka u dužem periodu (prema nekim informacijama najduži u posljednjim decenijama) uzrokovala zdravstvene tegobe kod velikog broja djece, što se ovim činom pokušava stabilizirati.

O svim promjenama u smislu produženja obustave i slično obrazovne ustanove i javnost će biti blagovremeno obaviješteni.

Pozivamo sva građane Kantona sarajevo da se pridržavaju mjera propisanih Planom Vlade Kantona Sarajevo za epizodne situacije.

M I N I S T A R

Prof.dr. Elvir Kazazović

Ugovor o nabavci opreme


Ugovor o nabavci opreme u PDF formatu.
Ugovor o nabavci kopir papira A4


Ugovor o nabavci kancelarijskog materijala


Ugovor o nabavci sredstava za čišćenje


Ugovor o poslovnoj saradnji


Ugovor o pružanju usluga osiguranja učenika


Ugovor o pružanju usluga osiguranja uposlenika


Okvirni ugovor o isporuci roba i materijala


Zapisnik komisije za izbor zaposlenika


Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta JU Pete gimnazije


Javni konkurs za popunu upražnjenih radnih mjesta


Plan nabavki za 2015. godinu


Na osnovu Zakona o javnim nabavkama BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 39/14), Pravilnika o postupku direktnog sporazuma ("Službeni glasnik BiH" broj 90/14) i Nacrta Budžeta škole za 2015. godinu objavljujemo Plan nabavki za 2015. godinu.

Poništenje dijela javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta


Poništenje dijela javnog konkursa


Javni konkurs za popunu upražnjenih mjesta


Zapisnik komisije za izbor zaposlenika
21.10.2014.

Zapisnik komisije za izbor zaposlenika na konkurs za radno mjesto ekonomija (1 izvršilac,8 časova sedmično, na određeno vrijeme od 01. 09. 2014.g. do 15.08.2015.g.)

Komisija za izbor zaposlenika:
1. Bihorac Izeta - predsjednik
2. Zahiragić Adisa - podpredsjednik
3. Avdić Mirela – član


Preuzmite Zapisnik komisije za izbor zaposlenika za radno mjesto ekonomija u PDF formatu.

Zapisnik komisije za izbor zaposlenika
15.09.2014.

Zapisnik komisije za izbor zaposlenika

Komisija za izbor zaposlenika sastajala se 04. 09., 05.09., 08.09., 09.09., 10.09., i 11.09. 2014. godine u sastavu:
1. Bihorac Izeta - predsjednik
2. Zahiragić Adisa - podpredsjednik
3. Herak Mirela – član


Preuzmite Zapisnik komisije za izbor zaposlenika u PDF formatu.