Termini konsultacija

Termini konsultacija sa predmetnim nastavnicima

Raspored termina za konsultacije roditelja sa predmetnim nastavnicima u školskoj 2023/2024. godini

Predmet Predmetni nastavnik Termini konsultacija
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost Džananović Meliha Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Bosanski jezik i književnost Bećirović Sabira Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Bosanski jezik i književnost Bećirović Adisa Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost Moranjkić Helena Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Engleski jezik Nejra Mulaosmanović Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Engleski jezik Kazazović Zarifa Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Engleski jezik Alma Džanković Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Engleski jezik Veljan Selma Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Njemački jezik Hajvaz Amira Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Njemački jezik Mašić Lamija Srijeda u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Njemački jezik Ahmetović Adisa Srijeda u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Njemački jezik Tahirović Tanja Srijeda u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Arapski jezik Ahmetagić Semka Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Francuski jezik Arnautović-Marković Kata Četvrtak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Latinski jezik Dautović Irma Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Turski jezik Azra Mehić Sijamhodžić Srijeda u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Matematika Muslić Dženana Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Matematika Džigal Mehmed Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Matematika Admir Špago Srijeda u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Matematika Semić Amila Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Matematika Ummihana Maglić Banjić Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Fizika Modronja Mediha Srijeda u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Fizika Mahmutović Sabaheta Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Biologija Džafo Hasnija Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Biologija Suljević Mihrija Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Hemija Hadžalić Ena Srijeda u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Hemija Adilović Ajka Srijeda u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Informatika Šećerbegović Mirsad Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Informatika Ćibo Edina Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Informatika Kopić Jasna Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Informatika Harambašić Nermana Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Informatika Špago Admir Srijeda u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Historija Spahić Meliha Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Historija Ibričić Arijana Srrijeda u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Geografija Omerhodžić Edina Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Geografija Kaljanac Sabina Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Psihologija Zahiragić Adisa Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Filozofija s logikom, Sociologija Dugalić Elvir Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Sociologija Tanković Fuad Srijeda u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Demokratija Šenderović Sejad Četvrtak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Vjeronauka Tvrtković Alija Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Likovna kultura Herceg - Pirić Mersiha Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Muzička kultura Hastor Irma Srijeda u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Sport Bucalović Edin Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Sport Oručević Vedran Ponedjeljak u 10:40 kada su I i III razredi druga smjena
Sport Požek Jan Ponedjeljak u 19:15 kada su I i III razredi druga smjena
Sport Modronja Admir Ponedjeljak u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena
Sport Bašić Melika Srijeda u 19:15 kada su II i IV razredi druga smjena