Termini konsultacija

Termini konsultacija sa predmetnim nastavnicima

Raspored termina za konsultacije roditelja sa predmetnim nastavnicima u školskoj 2018/2019. godini

Predmet Predmetni nastavnik Termini konsultacija
BHS jezik i književnost Džananović Meliha Četvrtak Kada su II i IV druga smjena u 19:10
BHS jezik i književnost Bećirović Sabira Utorak od 11:35 do 12:20 kada su II i IV prva smjena
BHS jezik i književnost Bećirović Adisa Ponedjeljak od 17:30 do 18:30 kada su I i III druga smjena
BHS jezik i književnost Turkmanović Muzehera Utorak, 17:30 kada su I i III razredi 2. smjena
BHS jezik i književnost Alajbegović Zlata Utorak, 16:00 do 16:30 kada su IV razredi 2. smjena
Engleski jezik Krečo Meliha Utorak kada su I i III r. druga smjena od 19:15
Engleski jezik Kazazović Zarifa Petak u 15:00 dez obzira na smjenu /td>
Engleski jezik Dilberović Nadina Srijeda u 18:20 kada su IV razredi 2. smjena
Engleski jezik Veljan Selma Utorak kada su II raz. 2 smjena u 19:10
Njemački jezik Hajvaz Amira Srijeda od 15:40 do 16:10 kada su I i III raz. druga smjena
Njemački jezik Mašić Lamija Utorak kada su II raz. 2 smjena od 17:00 do 18:00
Njemački jezik Huskić Adisa Srijeda u 11:25 kada su II prva smjena, 17:30 kada su druga smjena
Njemački jezik bošnjić Tanja Petak od 16:00 do 16:30 kada su I raz. druga smjena
Njemački jezik Džananović Muhidin Utorak, 12:25-13:15 kada su II i IV prva smjena
Arapski jezik Ahmetagić Semka Ponedjeljak 15:40 do 16:10 dada su II i IV raz. druga smjena
Francuski jezik Arnautović-Marković Kata Petak 15:40 do 16:10 dada su II i IV raz. druga smjena
Latinski jezik Dautović Irma Četvtak 17:30 do 18:00 kada su I i III r. druga smjena
Francuskijezik Šurković Džana Srijeda 16:40 do 17:10 dada su I i III raz. druga smjena
Turskijezik Johić Džejlana Četvrtak 14:00 do 14:30 dada su I raz. prva smjena
Matematika Hasić Ćamila Srijeda od 17:30 do 18:15 kada su I razredi 2. smjena
Matematika Muslić Dženana Srijeda kada su I i III r. ddruga smjena u 18:30
Matematika Mulalić Fahrudin Srijeda od 15:00 do 15:30 kada su II i IV raz. 2. smjena
Matematika Bubica Rasema Petak od 17:300 do 18:00 kada su IV razredi 2. smjena
Fizika Modronja Mediha Četvrtak u 19:15 kada su II i IV druga smjena
Fizika Islamović Nusret Četvrtak od 16:00 do 16:30 kada su I i III raz. druga
Hemija Tokalija Deniza četvrtak 16:00 do 16:30 kada su I i III druga smjena
Hemija Adilović Ajka Srijeda u I smjeni 10:40 do 11:20, II smjena od 16:00 do 16:30
Biologija Lindov Sabina Utorak od 19 :15 kada su I razredi 2. smjena
Biologija Muslić Suada Četvrtak kada su II i IV r. druga smjena od 11:35 do 12:20
Informatika Šećerbegović Mirsad Utorak od 14:00 do 14:30 kada su II razredi 2. smjena
Informatika Šmalcelj Nina Utorak od 14:00 do 14:30 kada su I razredi 2. smjena
Historija Spahić Meliha Ponedjeljak od 19:15 kada su I i III razredi 2. smjena
Historija Šarić Melika Ponedjeljak od 19:15 kada su I i III razredi 2. smjena
Geografija Omerhodžić Edina Četvrtak 16:40 do 17:10 kada su I razredi 2. smjena
Geografija Kaljanac Sabina Četvrtak kada su I i III r. druga smjena od 16:40 do 17:25
Sport Bucalović Edin Petak 16:40 do 17:10 kada su II razredi 2. smjena
Sport Oručević Vedran Utorak 16:40 do 17:10 kada su III razredi 2. smjena
Sport Požek Jan Ponedjeljak u 19:10
Sport Modronja Admir Utorak kada su I i III druga smjena u 19:15
Sport Aliđiković Đenan Četvrtak od 18:15 do 18:45 kada su IV razredi 2. smjena
Sport Grbavac Ivan Petak od 16:00 do 16:30 kada su IV razredi 2. smjena
Likovna kultura Kadribegović Mensuda Srijeda od 19:15 kada su I razredi 2. smjena
Muzička kultura Kalauzović Jasminka Četvrtak od 16:00 do 16:30 kada su II razredi 2. smjena
Pravo Močević Muhamed Utorak 15:40 do 16:10 kada su III razredi 2. smjena
Demokratija Zulović Islam Četvrtak od 19:15 kada su III razredi 2. smjena
Vjeronauka Tvrtković Alija Petak 12:00 bez obzira na smjenu
Uredsko, statistika, ekon. Mašić Salema Četvrtak kada su IV raz.2 smjena u 16:00
Psihologija Zahiragić Adisa Ponedjeljak kada su III razredi druga smjena od 16:40 do 17:30