Dodatna nastava

Plan dodatne nastave za školsku 2023/2024. godinu

Lista predmeta

Predmet Voditelj dodatne nastave Učenici koji se mogu prijaviti
Bosanski jezik Džananović Meliha svi učenici
Engleski jezik Mulaosmanović Nejra svi učenici
Engleski jezik Džanković Alma svi učenici
Njemački jezik Hajvaz Amira svi učenici
Njemački jezik Mašić Lamija svi učenici
Njemački jezik Ahmetović Adisa svi učenici
Matematika Semić Amila svi učenici
Hemija Adilović Ajka svi učenici
Geografija Kaljanac Sabina svi učenici
Filozofija sa logikom i Sociologija Dugalić Elvir svi učenici
Vjeronauka Tvrtković Alija svi učenici
Matematika Špago Admir svi učenici