Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik Aktiva
Džananović Meliha
prof. Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti

Član Aktiva
Moranjkić Helena
prof. Bosanskog jezika i književnosti, Hrvatskog jezika i književnosti, Srpskog jezika i književnosti

Član Aktiva
Bećirović Adisa
prof. Bosanskog jezika i književnosti

Član Aktiva
Bećirović Sabira
prof. Bosanskog jezika i književnosti