Vijeće učenika

Vijeće učenika Pete gimnazije

Školska 2022/2023. godina
Vijeće je sastavljeno od 20 članova - predstavnika svog odjeljenja.

I-1   Buljugić Omar
I-2   Pezo Ali / Bašić Anid
I-3   Chikha Ema / Kreho Lamija
I-4   Bidžević Emina / Duraković Asja
I-5   Bratović Aydin / Šahbegović Merima
II-1   Beganović Naila / Kulovac Faris
II-2   Vazda Zana / Gojak Adi
II-3   Rastoder Džana / Muharemović Edi
II-4   Poljak Merjem / Kadrić Lamija
II-5   Huseinćehajić Sumeja / Karaica Ali
III-1   Poturović Selma / Karahodžić Aldin
III-2   Smajlović Esma / Čajić Zerina
III-3   Hukić Emina / Ramić Ali
III-4   Vrević Adin / Hafizović Rejjan
III-5   Ćirić Sara / Čopelj Ilma
IV-1   Silajdžić Avdo / Haskić Nedim
IV-2   Mujić Berin / Salkanović Mirzeta
IV-3   Efendić Lamija / Šahinović Azra
IV-4   Feriz Sumeja / Čano Naima
IV-5   Bujak Šejla / Imamović Haris