Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora stranih jezika

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Mašić Lamija
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Mirela Vasić - Hadžihalilović
prof. Engleskog jezika

Član aktiva
Kazazović Zarifa
prof. Engleskog jezika

Član aktiva
Dilberović Nadina
prof. Engleskog jezika

Član aktiva
Hajvaz Amira
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Mašić Lamija
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Huskić Adisa
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Tahirović Tanja
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Marković-Arnautović Kata
prof. Francuskog jezika

Član aktiva
Ahmetagić Semka
prof. Arapskog jezika

Član aktiva
Dautović Irma
prof. Latinskog jezika

Član aktiva
Ramić Ajla
prof. Latinskog jezika

Član aktiva
Peljto-Durmo Merisa
prof. Turskog jezika