Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora stranih jezika

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Kazazović Zarifa
prof. Engleskog jezika

Član aktiva
Krečo Meliha
prof. Engleskog jezika

Član aktiva
Ahmetagić Semka (zamjena Amin Emina)
prof. Arapskog jezika

Član aktiva
Dilberović Nadina (zamjena Bajramović Ivana)
prof. Engleskog jezika

Član aktiva
Veljan Selma
prof. Engleskog jezika

Član aktiva
Mašić Lamija
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Huskić Adisa
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Hajvaz Amira
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Bošnjić Tanja
prof. Njemačkog jezika

Član aktiva
Marković-Arnautović Kata
prof. Francuskog jezika

Član aktiva
Šurković Đana
prof. Francuskog jezika

Član aktiva
Dautović Irma (zamjena Ramić Ajla)
prof. Latinskog jezika

Član aktiva
Johić Džejlana
prof. Turskog jezika