Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora stranih jezika

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik Aktiva
Mašić Lamija
prof. Njemačkog jezika

Član Aktiva
Krečo Meliha
prof. Engleskog jezika

Član Aktiva
Kazazović Zarifa
prof. Engleskog jezika

Član Aktiva
Dilberović Nadina
prof. Engleskog jezika

Član Aktiva
Čelik Ena
prof. Engleskog jezika

Član Aktiva
Hajvaz Amira
prof. Njemačkog jezika

Član Aktiva
Ahmetović Adisa
prof. Njemačkog jezika

Član Aktiva
Tahirović Tanja
prof. Njemačkog jezika

Član Aktiva
Bulić Vildana
prof. Njemačkog jezika

Član Aktiva
Marković-Arnautović Kata
prof. Francuskog jezika

Član Aktiva
Ahmetagić Semka
prof. Arapskog jezika

Član Aktiva
Kadrić Đenana
prof. Turskog jezika

Član Aktiva
Dautović Irma
prof. Latinskog jezika

Član Aktiva
Šurković Đana
prof. Latinskog jezika