Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora Matematike, Fizike i Informatike

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Hasić Ćamila
prof. Matematike

Član aktiva
Mulalić Fahrudin
prof. Matematike

Član aktiva
Bubica Rasema
prof. Matematike

Član aktiva
Muslić Dženana
prof. Matematike

Član aktiva
Modronja Mediha
prof. Fizike

Član aktiva
Islamović Nusret
prof. Fizike

Član aktiva
Šećerbegović Mirsad
prof. Informatike

Član aktiva
Šmalcelj Nina
prof. Informatike

Član aktiva
Demir Admir
prof. Informatike