Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora Matematike, Fizike i Informatike

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Ćibo Edina
prof. Informatike

Član aktiva
Muslić Dženana
prof. Matematike

Član aktiva
Džigal Mehmed
prof. Matematike

Član aktiva
Krivdić Alma
prof. Matematike

Član aktiva
Džigal Arijana
prof. Matematike

Član aktiva
Modronja Mediha
prof. Fizike

Član aktiva
Mahmutović Sabaheta
prof. Fizike

Član aktiva
Šećerbegović Mirsad
prof. Informatike

Član aktiva
Šmalcelj Nina
prof. Informatike

Član aktiva
Kopić Jasna
prof. Informatike

-->