Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora Matematike i Informatike

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik Aktiva
Semić Amila
prof. Matematike

Član Aktiva
Muslić Dženana
prof. Matematike

Član Aktiva
Džigal Mehmed
prof. Matematike

Član Aktiva
Špago Admir
prof. Matematike i Informatike

Član Aktiva
Maglić Banjić Ummihana
prof. Matematike

Član Aktiva
Šećerbegović Mirsad
prof. Informatike, Programiranja i Razvoja mobilnih aplikacija

Član Aktiva
Harambašić Nermana
prof. Informatike, Programiranja i Baze podataka

Član Aktiva
Kopić Jasna
prof. Informatike, Matematičkih osnova kompjuterskih nauka i Softver inženjeringa

Član Aktiva
Ćibo Edina
prof. Informatike, Primijenjene informatike, Napredne primijenjene informatike i Web programiranja