Vijeće roditelja

Vijeće roditelja Pete gimnazije

Predstavnici roditelja iz svakog odjeljenja u školskoj 2022/2023. godini

I-1 Đokić Jasmina / Hadžigrahić Jasmin
I-2 Borovac-Bekaj Arnela / Džano Nedim
I-3 Delić Emrisela / Hadžić Arijana
I-4 Efendić Dalila / Hafizović Maja
I-5 Hadžikadunić Ajla / Kurtić Alma
II-1 Tahirović Rabina / ŠabanovićIrfan
II-2 Vazda Belinda / Hasanić Ernesa
II-3 Brkanić Belma
II-4 Riković Amer / Đonko Adisa
II-5 Husić Ilduza / Crnić Elvis
III-1 Poturović Almir
III-2 Pašukan Danijala / Savić Andrijela
III-3 Rešić Smaila / Pehilj Saima
III-4 Bucalović Ivana
III-5 Suljević Amira / Musabegović Anisa
IV-1 Jahić Adnan / Prljača Muamer
IV-2 Babović Asim / Alidžiković Dženan
IV-3 Ključanin Sanela / Brajlović Adaleta
IV-4 Ćano Dajna / Feriz Samra
IV-5 Dumanjić Ermina / Selimović Enisa
Voditelj vijeća roditelja / član Školskog odbora
Borovac-Bekaj Arnela