Vijeće roditelja

Vijeće roditelja Pete gimnazije

Predstavnici roditelja iz svakog odjeljenja u školskoj 2018/2019. godini

I-1 Lika Monika
I-2 Vusljanin Sanela
I-3 Branković Hamdo
I-4 Borovac-Bekaj Arnela
I-5 Mušić Kenan
II-1 Krišćo Jasmin
II-2 Mulić Eldin
II-3 Kahrić Ermin
II-4 Hunček Samira
II-5 Kurić Elvir
III-1 Kos Ermin
III-2 Čolić Nermana
III-3 Talović Seniha
III-4 Drnda Erna
III-5 Vuk Suvada
IV-1 Smajović Samir
IV-2 Terzić-Pašović Mirela
IV-3 Mujić Hidajeta
IV-4 Mujezin Zenaida
IV-5 Duraković Mujesira
IV-6 Zujović Dževat
Voditelj vijeća roditelja / član Školskog odbora
Borovac-Bekaj Arnela