Stipendiranje učenika

Stipendisti Pete gimnazije

STIPENDIJE KANTONALNOG MINISTARSTVA ZA OBRAZOVANJE, NAUKU I MLADE

Naša učenica Kurtović Ema je kao talentovana/nadarena učenica prvog razreda, prema kriterijima nadležnog Ministarstva, dobila stipendiju za 2019/2020. školsku godinu.