Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora društvenih nauka

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Omerhodžić Edina
prof. Geografije

Član aktiva
Kaljanac Sabina
prof. Geografije

Član aktiva
Spahić Meliha
prof. Historije

Član aktiva
Šarić Melika
prof. Historije

Član aktiva
Kartal Dragana
prof. Sociologije

Član aktiva
Šenderović Sejad
prof. Građanskog obrazovanja / Demokratije i ljudskih prava

Član aktiva
Dugalić Elvir
prof. Filozofije s logikom

Član aktiva
Mašić Salema
prof. Ekonomije, Uredskog poslovanja i Statistike

Član aktiva
Moćević Muhamed
prof. Prava

Član aktiva
Zahiragić Adisa
prof. Psihologije

Član aktiva
Kadribegović Mensuda
prof. Likovne kulture

Član aktiva
Kalauzović Jasminka
prof. Muzičke kulture

Član aktiva
Tvrtković Alija
prof. Islamske vjeronauke i Kulture religija