Dopunska nastava

Plan dopunske nastave za školsku 2020/2021. godinu

Lista predmeta

Predmet Voditelj dopunske nastave Odjeljenja
Engleski jezik Kazazović Zafira svi učenici III razreda
Engleski jezik Vasić Hadžihalilović Mirela svi učenici IV razreda
Latinski jezik Dautović Ilma svi učenici III razreda
Njemački jezik Mašić Lamija svi učenici I razreda
Matematika Muslić Dženana svi učenici I razreda
Matematika Džigal Arijana svi učenici IV razreda
Matematika Džigal Mehmed svi učenici III razreda
Fizika Mahmutović Sabaheta svi učenici I razreda
-->