Akti škole

Akti Pete gimnazije

ODLUKE

Odluka Nastavničkog vijeća za usvajanje plana pismenih provjera drugog polugodišta za školsku 2022/2023. godinu

Odluka Školskog odbora o izmjenama godišnjeg plana i programa za školsku 2022/2023. godinu

Odluka o usvajanju izvještaja o uspjehu i vladanju na kraju prvog polugodišta 2022/2023. godine

Odluka o usvajanju izvještaja o uspjehu i vladanju na kraju nastavne 2021/2022. godine

Odluka o usvajanju izvještaja o uspjehu i vladanju na kraju drugog polugodišta 2021/2022. godine

Odluka o usvajanju izvještaja o uspjehu i vladanju na kraju prvog polugodišta 2021/2022. godine

Odluka o usvajanju izvještaja o uspjehu i vladanju na kraju nastavne 2020/2021. godine

Odluka o usvajanju izvještaja o uspjehu i vladanju na kraju drugog polugodišta 2020/2021. godine

Odluka o usvajanju izvještaja o uspjehu i vladanju na kraju prvog polugodišta 2020/2021. godine

Odluka o usvajanju izvještaja o uspjehu i vladanju na kraju nastavne 2019/2020. godine

Odluka o usvajanju izvještaja o uspjehu i vladanju na kraju drugog polugodišta nastavne 2019/2020. godine

Odluka o usvajanju izvještaja o uspjehu i vladanju na kraju prvog polugodišta nastavne 2019/2020. godine

Odluka o usvajanju izvještaja o uspjehu i postignutim rezultatima na kraju nastavne 2018/2019. godine

Odluka o zaposlenicima za čijim je radom potpuno i djelimično prestala potreba i kadrovske potrebe za 2022/2023. školsku godinu

Odluka o zaposlenicima za čijim je radom potpuno i djelimično prestala potreba i kadrovske potrebe za 2021/2022. školsku godinu

Odluka o zaposlenicima za čijim je radom potpuno i djelimično prestala potreba i kadrovske potrebe za 2020/2021. školsku godinu

Odluka o zaposlenicima za čijim je radom potpuno i djelimično prestala potreba i kadrovske potrebe za 2019/2020. školsku godinu