Sportski smjer

Raspored predmeta za sportski smjer

Lista predmeta i broj časova za sportski smjer.

Predmet Časovi u I razredu Časovi u II razredu
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost 3 3
I strani jezik 3 3
II strani jezik 2 2
Matematika 3 3
Fizika 2 2
Hemija 2 2
Biologija 2 2
Informatika 2 1
Historija 2 2
Geografija 2 2
Likovna kultura 2 -
Muzička kultura - 2
Higijena sporta 2 -
Osnovi sportske pripreme - 2
Sport 4 4
Kultura religija / Vjeronauka 1 1
     
     
Predmet Časovi u
III razredu
Časovi u
IV razredu
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost 3 3
I strani jezik 3 3
II strani jezik 2 2
Latinski jezik 2 1
Matematika 3 3
Sociologija 2 -
Psihologija 2 -
Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava 2 -
Filozofija s logikom - 3
Kultura religija / Vjeronauka - 2
Osnovi sportske pripreme 2 -
Medicinska antropologija - 2
Sport 7 9