Opći smjer

Raspored predmeta za opći smjer

Lista predmeta za opći smjer I i II razreda i izborna područja za III i IV razred.

Predmet Časovi u I razredu Časovi u II razredu
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost 4 4
I strani jezik 3 3
II strani jezik 2 2
Latinski jezik - -
Matematika 4 4
Fizika 2 2
Hemija 2 2
Biologija 2 2
Informatika 2 1
Historija 2 2
Geografija 2 2
Likovna kultura 2 -
Muzička kultura - 2
Kultura religija / Vjeronauka 1 1
Sport 2 2
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Prirodno izborno područje
Predmet Časovi u III razredu Časovi u IV razredu
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost 3 3
I strani jezik 3 3
II strani jezik 2 2
Latinski jezik 2 1
Matematika 3 3
Fizika 3 3
Hemija 3 3
Biologija 3 3
Sociologija 2 -
Psihologija 2 2
Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava 2 2
Filozofija s logikom - 3
Sport 2 2
Kultura religija / Vjeronauka 1 1
     
Administrativno izborno područje
Predmet Časovi u III razredu Časovi u IV razredu
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost 3 3
I strani jezik 3 3
II strani jezik 2 2
Latinski jezik 2 1
Matematika 3 3
Sociologija 2 -
Psihologija 2 -
Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava 2 -
Filozofija s logikom - 3
Kultura religija / Vjeronauka 1 1
Sport 2 2
Uredsko poslovanje 3 3
Ekonomija 2 2
Statistika - 2
Pravo 2 2
     
Jezičko izborno područje
Predmet Časovi u III razredu Časovi u IV razredu
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost 5 5
I strani jezik 4 4
II strani jezik 4 4
III strani jezik 2 4
Latinski jezik 2 1
Matematika 3 3
Sociologija 2 -
Psihologija 2 -
Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava 2 -
Filozofija s logikom - 3
Kultura religija / Vjeronauka 1 1
Sport 2 2
     
Društveno izborno područje
Predmet Časovi u III razredu Časovi u IV razredu
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost 3 3
I strani jezik 3 3
II strani jezik 2 2
Latinski jezik 2 1
Matematika 3 3
Historija 3 3
Geografija 3 3
Sociologija 3 3
Psihologija 2 2
Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava 2 2
Filozofija s logikom - 3
Kultura religija / Vjeronauka 1 1
Sport 2 2
     
Matematičko-informatičko izborno područje
Predmet Časovi u III razredu Časovi u IV razredu
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost 3 3
I strani jezik 3 3
II strani jezik 2 2
Latinski jezik 2 1
Matematika 5 5
Fizika 3 3
Informatika 2 2
Sociologija 2 -
Psihologija 2 -
Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava 2 -
Filozofija s logikom - 3
Kultura religija / Vjeronauka 1 1
Sport 2 2
Nacrtna geometrija - 2