Opći smjer

Raspored predmeta za opći smjer

Lista predmeta za opći smjer I, II, III i IV razred

Predmet Časovi u I razredu Časovi u II razredu
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost 4 4
I strani jezik 3 3
II strani jezik 2 2
Latinski jezik - -
Matematika 4 4
Fizika 2 2
Hemija 2 2
Biologija 2 2
Informatika 2 2
Historija 2 2
Geografija 2 2
Likovna kultura 1 1
Muzička kultura 1 1
Kultura religija / Vjeronauka 1 1
Sport 3 3
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Opće izborno područje
Predmet Časovi u
III razredu
Časovi u
IV razredu
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost 4 4
I strani jezik 3 3
II strani jezik 2 2
Latinski jezik 1 2
Matematika 4 4
Fizika 2 2
Hemija 2 2
Biologija 2 2
Historija 2 2
Geografija 2 2
Sociologija - 2
Psihologija 2 -
Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava 2 -
Filozofija s logikom 1 2
Sport 3 3
Kultura religija / Vjeronauka 1 1