Projekti

Projekti za školsku 2023/2024. godinu

Lista projekata

Broj Voditelj projekta Naziv
1. Kazazović Zarifa Razmjena učenika sa Nizozemskom
2. Tvrtković Alija 27. Noć - Iftar
3. Spahić Meliha Dani jabuke
4. Dugalić Elvir Promocija škole
5. Kadribegović Mensuda Posjeta izložbama
6. Moranjkić Helena Dani maternjeg jezika
7. Šećerbegović Mirsad Emis odgovorna osoba
8. Spahić Meliha Muzej Pete gimnazije
-->