Projekti

Projekti za školsku 2020/2021. godinu

Lista projekata

Broj Voditelj projekta Naziv
1. Huskić Adisa Partnerstvo između Pete gimnazije Sarajevo i BORG gimnazije iz Austrije
2. Kopić Jasna Web stranica škole i platforma
3. Tvrtković Alija Obilježavanje vjerskih praznika
4. Alibegović Ibrahim Školski orkestar
5. Spahić Meliha i Kaljanac Sabina Dan jabuke
6. Spahić Meliha Muzej Pete gimnazije
7. Dugalić Elvir Film
8. Kadribegović Mensuda Posjete izložbama
9. Zulović Islam Građanin CIVITAS
-->