Projekti

Projekti za školsku 2021/2022. godinu

Lista projekata

Broj Voditelj projekta Naziv
1. Bećirović Sabira Dani maternjeg jezika
2. Šećerbegović Mirsad Emis odgovorna osoba
3. Kopić Jasna Web stranica škole i platforma
4. Tvrtković Alija Vjerski praznici
5. Alibegović Ibrahim Školski orkestar
6. Spahić Meliha i Omerhodžić Edina Dan jabuke
7. Spahić Meliha Muzej Pete gimnazije
8. Dugalić Elvir Promocija škole
9. Kadribegović Mensuda Posjete izložbama
-->