Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora Sporta

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Modronja Admir
prof. Sporta

Član aktiva
Zekić Džemal
prof. Sporta

Član aktiva
Bucalović Edin
prof. Sporta i Osnova sportske pripreme

Član aktiva
Požek Jan        
prof. Sporta

Član aktiva
Semić Amela
prof. Sporta