Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora Sporta

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik Aktiva
Oručević Vedran
prof. Sporta i Osnova sportske priprem

Član Aktiva
Bucalović Edin
prof. Sporta i Higijene sporta

Član Aktiva
Modronja Admir
prof. Sporta i Medicinske antropologije

Član Aktiva
Požek Jan        
prof. Sporta

Član Aktiva
Semić Amela
prof. Sporta, Osnova sportske pripreme i Medicinske antropologije