Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora Sporta

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Oručević Vedran
prof. Sporta

Član aktiva
Modronja Admir
prof. Sporta

Član aktiva
Bucalović Edin
prof. Sporta

Član aktiva
Požek Jan        
prof. Sporta

Član aktiva
Šivšić-Semić Amela
prof. Sporta

Član aktiva
Hodžić Adnan
prof. Sporta

Član aktiva
Grabovac Ivan
prof. Sporta