Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora prirodnih nauka

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Džafo Hasnija
prof. Biologije

Član aktiva
Adilović Ajka
prof. Hemije

Član aktiva
Kahriman Suada
prof. Hemije

Član aktiva
Džafo Hasnija
prof. Biologije

Član aktiva
Poturak Sead
prof. Biologije