Stručni aktivi profesora

Stručni aktiv profesora prirodnih nauka

Profesori koji su članovi ovog stručnog aktiva.

Predsjednik aktiva
Muslić Suada
prof. Biologije

Član aktiva
Adilović Ajka
prof. Hemije

Član aktiva
Delić Ena
prof. Hemije

Član aktiva
Lindov Sabina
prof. Biologije