Opći smjer - stari

Raspored predmeta za opći smjer - stari

Lista predmeta za opći smjer I, II, III i IV razred.

Predmet Časovi u I razredu Časovi u II razredu Časovi u III razredu Časovi u IV razredu
Bosanski jezik i književnost, Hrvatski jezik i književnost, Srpski jezik i književnost 4 4 4 4
I strani jezik 3 3 3 3
II strani jezik 3 3 2 2
Latinski jezik - - 1 2
Historija/Povijest 2 2 2 2
Geografija/Zemljopis 2 2 2 2
Sociologija - - - 2
Psihologija - - 2 -
Filozofija s logikom - - 1 2
Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava - - 2 -
Matematika 4 4 4 4
Fizika 2 2 2 2
Hemija/Kemija 2 2 2 2
Biologija 2 2 2 2
Informatika 2 2 1 1
Muzička/Glazbena kultura 1 1 - -
Likovna kultura 1 1 - -
Sport/Šport 3 3 3 3
Vjeronauka/Kultura religija 1 1 1 1