Peta gimnazija

Termini konsultacija

Termini konsultacija sa predmetnim nastavnicima

Raspored termina za konsultacije roditelja sa predmetnim nastavnicima u školskoj 2018/2019. godini

Predmet Predmetni nastavnik Termini konsultacija
BHS jezik i književnost Džananović Meliha ----------
-----
BHS jezik i književnost Bećirović Sabira Utorak od 11:35 do 12:20 kada su II i IV prva smjena
BHS jezik i književnost Bećirović Adisa ------------
BHS jezik i književnost Turkmanović Muzehera Četvrtak, 17:25 kada si I i III razredi 2. smjena
Engleski jezik Krečo Meliha ------------
Engleski jezik Kazazović Zarifa ------------
Engleski jezik Dilberović Nadina ------------
Njemački jezik Hajvaz Amira ------------
Njemački jezik Mašić Lamija ------------
Njemački jezik Huskić Adisa ------------
------------
Njemački jezik Džananović Muhidin Utorak, 12:25-13:15 kada su II i IV prva smjena
Matematika Hasić Ćamila ------------
------------
Matematika Muslić Dženana ------------
Matematika Mulalić Fahrudin ------------
Matematika Bubica Rasema ------------
Fizika Modronja Mediha Četvrtak u 19:15 kada su II i IV druga smjena
Fizika Kafedžić-Briga Armina ------------
Hemija Tokalija Deniza ------------
Hemija ------------ ------------
Biologija Lindov Sabina ------------
Biologija ------------ ------------
Informatika Šećerbegović Mirsad ------------
Informatika Šmalcelj Nina ------------
Historija Spahić Meliha ------------
Historija Lejla Aličić ------------
Geografija Omerhodžić Edina ------------
Geografija Kaljanac Sabina ------------
Sport Bucalović Edin ------------
Sport Oručević Vedran ------------
Sport Požek Jan ------------
Sport Modronja Admir ------------
Sport Aliđiković Đenan ------------
Sport ------------ ------------
Likovna kultura Kadribegović Mensuda ------------
Pravo Močević Muhamed ------------
Demokratija Zulović Islam ------------
Vjeronauka Tvrtković Alija ------------
Arapski jezik Ahmetagić Semka ------------
Uredsko, statistika, ekon. ------------ ------------
Psihologija Zahiragić Adisa ------------
Latinski jezik Dautović Irma ------------